Remedial Teaching

Wanneer kinderen in het basisonderwijs extra ondersteuning nodig hebben bij bepaalde vakken, krijgen zij bijles, ook wel remedial teaching genoemd. Extra hulp bij bijvoorbeeld rekenen, taal of spelling.


Ook hoogbegaafde of hoogsensitieve kinderen kunnen deze hulp nodig hebben. Het is niet zo dat iedere hoogbegaafde leerling op alle vakgebieden goed leert. Daarnaast kunnen hoogbegaafde leerlingen soms (flink) onderpresteren. Daar liggen andere oorzaken aan ten grondslag dan niet kunnen leren. Hiervoor is de mindset training of de training over hoogbegaafdheid passend, eventueel in combinatie met remedial teaching.

 

Heeft jouw kind moeite met rekenen, spelling, begrijpend lezen, taal of een ander vak?

Ik help hem of haar graag verder!

Voor € 49* per 45 min komt je kind bij mij naar de praktijk.

Voor € 55* per 45 min kom ik bij je kind op school (binnen Hilversum).

Vrijgesteld van BTW.

 

Neem contact met me op en vraag naar de mogelijkheden!