IQ test

 

Intelligentie

De intelligentie van een persoon wordt bepaald door het afnemen van een intelligentietest of ook wel intelligentieonderzoek genoemd. Er zijn verschillende testen voor kinderen en volwassenen. Ik gebruik de WISC-V-NL voor kinderen van 6 - 17 jaar.

De uitslag van de test geeft het totaal IQ (Intelligentie Quotiënt) in een getal weer. Dit geeft aan hoe het kind scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten in Nederland. Een IQ van 100 is gemiddeld. Scoort je kind lager dan 100 dan is je kind minder intelligent dan een gemiddeld kind. Scoort je kind hoger dan 100, dan is het intelligenter dan een gemiddeld kind. Ongeveer 70% heeft een IQ score tussen 85 en 115.


Een score boven 120 betekent dat je kind meerbegaafd is. Bij een score van 130 of hoger is je kind hoogintelligent. Je kind is hoogbegaafd als het hoogintelligent is en er daarnaast ook sprake is van zijnskenmerken als creativiteit en grote nieuwsgierigheid.

Ongeveer 2,5% van de kinderen is hoogbegaafd. Een IQ score boven  145, ook wel aangeduid als 145+, betekent dat je kind uitzonderlijk hoogbegaafd is.
Dit komt bij 0,1 % (dus bij 1 op de 1000) kinderen voor.

 

WISC-V

Er zijn verschillende testen om het IQ van kinderen en volwassenen te meten. De nieuwste en meest gebruikte IQ-test voor kinderen tussen de 6 en 17 jaar, is de Wechsler Intelligence Scale for Children, vijfde editie. Met behulp van de WISC-V wordt duidelijker hoe een kind informatie verwerkt en wat de sterke en zwakkere kanten van een kind zijn.


Deze test is zo opgebouwd dat naast het totale IQ ook scores berekend worden op primaire indexen: Verbaal Begrip, Visueel Ruimtelijk, Fluïd Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid. Indien noodzakelijk is het ook mogelijk om scores te berekenen op aanvullende indexscores: Kwantitatief Redeneren, Auditief Werkgeheugen, Non Verbaal, Algemene Vaardigheid en Cognitieve Competentie.

 

Het afnemen van de IQ test

Voorafgaand aan het afnemen van de test hebben we een intake-gesprek. Dit kan eventueel telefonisch of schriftelijk. Zo is voor het afnemen van de test duidelijk met welke vraag of behoefte de test afgenomen wordt.


Het afnemen van de test neemt ongeveer een ochtend in beslag. Je kind komt naar mijn praktijk (of ik kom naar de school van je kind, als er een voldoende rustige, afgesloten ruimte is).

De test wordt per subtest afgenomen, waarbij er uitleg gegeven wordt over wat de bedoeling is. Tussen de subtests door is er ruimte om even wat te eten en drinken en te ontspannen.

Je hoeft je kind niet voor te bereiden. Het is belangrijk dat je kind fit is en je kunt het vertellen dat we een aantal opdrachten gaan doen. Vermoedelijk hoogbegaafde kinderen vinden het afnemen van de test meestal erg leuk.

 

Na de test

Na afloop van de test worden de resultaten omgezet in een totale IQ-score en scores op de primaire indexen. Hiervan wordt een verslag gemaakt in begrijpelijke taal dat we door middel van een nagesprek met elkaar bespreken, deze nabespreking kan desgewenst ook plaatsvinden op of met school. In dit verslag wordt indien nodig ook advies gegeven over de te nemen vervolgstappen.

 

Tarief

Het afnemen van de IQ test, inclusief intake-gesprek, verslag en nabespreking kost

€ 599.

 

Heb je alleen een IQ-score nodig, zonder uitgebreide intake en zonder adviesverslag? De kosten voor testafname en een verkort verslag bedragen € 399.

 

Aanmelden of meer informatie?

Vul hieronder je gegevens in, dan neem ik contact met je op.